O1 – Migrants’ Microintegration into work life – tilbyr nye detaljer om mikrointegrasjon som «mottakende arbeidsrepresentanter» (som trenere, coacher, men også HR-rådgivere/ledere i bedrifter) kan bruke for å støtte integreringsprosessen bedre for denne innvandrergruppen. Det kan bidra til å lære og gjøre det bedre i samfunnet generelt.

MIMI_ IO 1_Norwegian version

O2 – Migranters mikrointegrasjon i arbeid og sosialt liv – tankeskiftere, som også henvender seg til “mottakende arbeidsrepresentanter”, men denne gangen mer direkte deres synspunkt, deres “stereotypiske tenkning” om innvandrerbefolkningen og læringsmuligheter bidrar til å heve bevissthet og forståelse for innvandrerbefolkningens behov, levebrød og følelsesmessig belastning fra deres personlige historie (med flukt, traumatisk opplevelse, å forlate landet og til slutt familien bak uten mulighet for retur i nær fremtid, f.eks.).

  1. blindmans buff_norsk
  2. Bro over gapet
  3. Den viktigste turen i livet er å møte mennesker halvveis
  4. Felles verdier
  5. Finne prøvesteinen din
  6. Fordommer
  7. Gi næring til mennesker for å pleie deres vekst
  8. Hva er viktig.docx
  9. Integrasjon som teambuildingsfag
  10. Interkulturell kompetanse
  11. Kompetanser har ikke noe kjønn
  12. Lojalitet
  13. Mangfold som merverdi
  14. Menn av kvalitet respekterer kvinners likestilling
  15. Mindre som en kollega, mer som en venn
  16. Ordentlig hilsen_
  17. Godt begynt er halvt ferdig
  18. Potensialet ligger i forskjeller, ikke i likheter
  19. Prøv noe nytt
  20. Rettferdighet-kontrakt
  21. Setter pris på sikkerhet og tradisjoner
  22. Snakket som en sann leder
  23. tenk mangfold
  24. Tiden venter ikke på noen
  25. toleranse
  26. Trener på toleranse
  27. Ulike land, forskjellige tilnærminger
  28. Utvid horisonten din
  29. Veien til integrering er brolagt med utfordringer
  30. Vis takknemlighet Øk markedsverdien din