O1 – Migrants’ Microintegration into work life – tilbyr nye detaljer om mikrointegrasjon som «mottakende arbeidsrepresentanter» (som trenere, coacher, men også HR-rådgivere/ledere i bedrifter) kan bruke for å støtte integreringsprosessen bedre for denne innvandrergruppen. Det kan bidra til å lære og gjøre det bedre i samfunnet generelt.

MIMI_ IO 1_Norwegian version

O2 – Migranters mikrointegrasjon i arbeid og sosialt liv – tankeskiftere, som også henvender seg til “mottakende arbeidsrepresentanter”, men denne gangen mer direkte deres synspunkt, deres “stereotypiske tenkning” om innvandrerbefolkningen og læringsmuligheter bidrar til å heve bevissthet og forståelse for innvandrerbefolkningens behov, levebrød og følelsesmessig belastning fra deres personlige historie (med flukt, traumatisk opplevelse, å forlate landet og til slutt familien bak uten mulighet for retur i nær fremtid, f.eks.).

 1. blindmans buff_norsk
 2. Bro over gapet
 3. Den viktigste turen i livet er å møte mennesker halvveis
 4. Felles verdier
 5. Finne prøvesteinen din
 6. Fordommer
 7. Gi næring til mennesker for å pleie deres vekst
 8. Hva er viktig.docx
 9. Integrasjon som teambuildingsfag
 10. Interkulturell kompetanse
 11. Kompetanser har ikke noe kjønn
 12. Lojalitet
 13. Mangfold som merverdi
 14. Menn av kvalitet respekterer kvinners likestilling
 15. Mindre som en kollega, mer som en venn
 16. Ordentlig hilsen_
 17. Godt begynt er halvt ferdig
 18. Potensialet ligger i forskjeller, ikke i likheter
 19. Prøv noe nytt
 20. Rettferdighet-kontrakt
 21. Setter pris på sikkerhet og tradisjoner
 22. Snakket som en sann leder
 23. tenk mangfold
 24. Tiden venter ikke på noen
 25. toleranse
 26. Trener på toleranse
 27. Ulike land, forskjellige tilnærminger
 28. Utvid horisonten din
 29. Veien til integrering er brolagt med utfordringer
 30. Vis takknemlighet Øk markedsverdien din