Målgruppen er veiledere i arbeidsmarkedstiltak. De endelige mottakerne er migranter (men også samfunnet generelt) med bedre sosial inkludering, høyere arbeidsmarkeds integrasjon og lavere velferdsbehov.