Akademiet for entreprenørskap (AKEP) er en ikke-statlig, ideell organisasjon med en innovativ og autentisk karakter som prøver å møte de nye utfordringene i det moderne arbeidsmarkedet som førsteprioritet. Det ble grunnlagt i 2007 av Historical Education Association of Athens “HFAISTOS”.Målet er å skape et sunnere entreprenørskapsmiljø på nasjonalt og europeisk nivå og å prøve å støtte unge mennesker som ønsker å realisere sine innovative gründerideer. Hovedmålet til AKEP er å dyrke den essensielle entreprenørielle holdningen og å videreformidle nødvendig kunnskap til offentlige og private organisasjoner involvert i ungdomsentreprenørskap.s.

 

BEST Institutt for jobbrelatert videreutdanning og personlig opplæring GmbH (www.best.at) ble grunnlagt i 1990 som et uavhengig institutt for jobbrelatert utdanning og opplæring. Hovedaktivitetene til instituttet ligger i utviklingen av innovative utdanningsprogrammer for unge (15+) og voksne, mange av dem er vanskeligstilte eller med innvandrerbakgrunn, på kontinuerlig og profesjonell utdanning, rådgivning og coaching og aktivering for arbeidssøkere og ansatte. Opplæringsprogrammene er kundeorienterte og tilpasset de spesifikke kravene i arbeidsmarkedet samt til deltakernes individuelle situasjon, ferdigheter og kompetanse, tidligere erfaringer og levekår.

 

Mikrointegrasjon» er et LoPe-drevet prosjekt som representerer et viktig tilbud til flyktninger og innvandrere som strever med å finne sin plass i det norske samfunnet. LoPe har jobbet med mikrointegrasjon i over fire år. Med denne spesielle metoden har LoPe hjulpet mer enn 400 mennesker de siste årene. Konseptet tar sikte på å fylle hull i integreringsprosessen som norske myndigheter ikke alltid klarer å fange opp. Disse gapene og underskuddene kan være årsaken til at mange flyktninger og innvandrere ikke lykkes med å integrere seg. Gjennom dette og lignende arbeid bidrar mikrointegrasjon til raskere og enklere integrering, hensiktsmessig opplæring og tilknytning til arbeidsmarkedet, noe som fører til offentlige innsparinger og et meningsfylt liv for den aktuelle målgruppen.