Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (AKEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με καινοτόμο και αυθεντικό χαρακτήρα που έχει ως πρωταρχικό στόχο να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ιδρύθηκε το 2007 από τον ιστορικό Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο Αθηνών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Στόχος της είναι η δημιουργία ενός υγιέστερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η προσπάθεια στήριξης των νέων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους. Κύριος στόχος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας είναι η καλλιέργεια της ουσιαστικής επιχειρηματικής νοοτροπίας και η μεταφορά των απαραίτητων γνώσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που σχετίζονται με τη νεανική επιχειρηματικότητα.

 

Το BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) ιδρύθηκε το 1990 ως ένας ανεξάρτητος αυστριακός οργανισμός για την παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης, επαγγελματικών δεξιοτήτων και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι βασικές δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για νέους (15+) και ενήλικες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο, πάνω στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης και τη δραστηριοποίηση όσων αναζητούν εργασία αλλά και των εργαζομένων. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προσανατολισμένα στον πελάτη και βασίζονται τόσο στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και στις προσωπικές συνθήκες, δεξιότητες και ικανότητες των συμμετεχόντων, την προηγούμενη εμπειρία και τις συνθήκες της καθημερινής ζωής τους.

 

Το ”Microintegration” είναι ένα έργο του οποίου ηγείται ο οργανισμός LoPe, το οποίο στηρίζει σημαντικά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στη νορβηγική κοινωνία. Ο  οργανισμός LoPe  εργάζεται εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια πάνω στο θέμα της ένταξης σε ατομικό επίπεδο. Με αυτή την ειδική μέθοδο, ο οργανισμός LoPe έχει στηρίξει περισσότερα από 400 άτομα τα τελευταία χρόνια. Η ιδέα αποσκοπεί στη γεφύρωση των κενών στη διαδικασία ολοκλήρωσης, τα οποία οι νορβηγικές αρχές δεν είναι πάντα σε θέση να αντιληφθούν. Αυτά τα κενά και οι ελλείψεις μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες δεν εντάσσονται με επιτυχία στην κοινωνία. Μέσω αυτού και παρόμοιων έργων, η ένταξη σε ατομικό επίπεδο συμβάλλει στην ταχύτερη και ευκολότερη ένταξη, την κατάρτιση των μεταναστών και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κεφαλαίων από το δημόσιο και σε μια ζωή γεμάτη νόημα για την εν λόγω ομάδα-στόχο.