En integreringsprosess kan være en personlig belastning for en nykommer eller et medlem av en minoritet. Samtidig kan dårlig integrerte innvandrere legge en betydelig sosial og økonomisk belastning på et samfunn. I prosjektsamarbeidslandene Norge, Østerrike og Hellas jobber mange organisasjoner og statlige organer med ulike aspekter av integreringsprosessen. Imidlertid mangler de ofte faktisk hensyn til migranters konkrete livssituasjon og reelle behov (dvs. på mikronivå), og samtidig ser de ikke på integrering som en «toveis prosess», det vil si som en gi og ta av. både migranter og medlemmer av samfunnet de går inn i.

For å fylle dette gapet utvikler MiMi-prosjektet et praksissett med tilbud fra mottakerlandets arbeiderrepresentanter basert på mikrointegrering og læringsmateriell med sikte på å endre deres stereotype tenkning om og atferd overfor migrantbefolkninger.