Ο1 – Ένταξη σε ατομικό επίπεδο των μεταναστών στην επαγγελματική ζωή – προσφέροντας νέες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη σε ατομικό επίπεδο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι «αποδέκτες εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας» (εκπαιδευτές, καθοδηγητές, αλλά και σύμβουλοι/ διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες) για να στηρίξουν καλύτερα τη διαδικασία ένταξης των μεταναστών. Μπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση γνώσεων και στην καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία γενικότερα.

  MIMI_ IO 1_Greek version    

O2 –  Ένταξη σε ατομικό επίπεδο των μεταναστών στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή – εργαλεία αλλαγής νοοτροπίας που απευθύνονται και αυτά σε «αποδέκτες εκπροσώπους της αγοράς εργασίας», αλλά αυτή τη φορά στοχεύουν πιο άμεσα στην άποψή τους, τον «στερεότυπο τρόπο σκέψης» τους απέναντι στους μετανάστες και τις μαθησιακές δυνατότητες που βοηθούν στην ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των αναγκών των μεταναστών, του τρόπου διαβίωσης και του συναισθηματικού βάρους από την προσωπική τους ιστορία (φυγή, τραυματική εμπειρία, εγκατάλειψη της χώρας και τελικά της οικογένειάς τους χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής στο εγγύς μέλλον).

 1. Εργαλείο 1 – Βρίσκοντας το σημείο αναφοράς σας
 2. Εργαλείο 1 – Προκαταλήψεις_
 3. Εργαλείο 1 – Σωστός χαιρετισμός_ Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός
 4. Εργαλείο 2 – Εκτιμώντας τα έθιμα και τις παραδόσεις
 5. Εργαλείο 2 – Ο χρόνος είναι χρήμα
 6. Εργαλείο 2 – Τυφλόμυγα
 7. Εργαλείο 3 – Ανεκτικότητα
 8. Εργαλείο 3 – Η διαφορετικότητα ως προστιθέμενη αξία
 9. Εργαλείο 3 – Οι πραγματικοί άνδρες σέβονται την ισότητα των γυναικών
 10. Εργαλείο 4 – Εξασκώντας την ανεκτικότητα
 11. Εργαλείο 4 – Η ένταξη ως θέμα ομαδικής ανάπτυξης
 12. Εργαλείο 4 – Το πιο σημαντικό ταξίδι που μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του είναι όταν συμβιβάζεται
 13. Εργαλείο 5 – Να μιλάς σαν πραγματικός ηγέτης
 14. Εργαλείο 5 – Οι δυνατότητες ενυπάρχουν στις διαφορές, όχι στις ομοιότητες
 15. Εργαλείο 5 – Σκεφτείτε επιχειρηματικά – σκεφτείτε πολυπολιτισμικά
 16. Εργαλείο 6 – Διευρύνετε τους ορίζοντές σας
 17. Εργαλείο 6 – Οι ικανότητες δεν έχουν φύλο
 18. Εργαλείο 6 – Τι είναι σημαντικό_
 19. Εργαλείο 7 – Διαφορετικές χώρες, διαφορετικές προσεγγίσεις
 20. Εργαλείο 7 – Δοκιμάστε κάτι καινούργιο
 21. Εργαλείο 7 – Σύμβαση περί δίκαιης αντιμετώπισης
 22. Εργαλείο 8 – Δείξτε την ευγνωμοσύνη σας
 23. Εργαλείο 8 – Διαπολιτισμικές ικανότητες
 24. Εργαλείο 8 – Ο δρόμος προς την ενσωμάτωση είναι στρωμένος με προκλήσεις
 25. Εργαλείο 9 – Αυξήστε την αγοραία αξία σας
 26. Εργαλείο 9 – Αφοσίωση
 27. Εργαλείο 9 – Λιγότερο συνάδελφος, περισσότερο φίλος
 28. Εργαλείο 10 – Γεφυρώστε το χάσμα
 29. Εργαλείο 10 – Κοινές Αξίες
 30. Εργαλείο 10 – Φροντίστε τους ανθρώπους ώστε να μπορέσουν αν εξελιχθούν