ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Μία διαδικασία κοινωνικής ένταξης μπορεί να ασκήσει πίεση σε ένα νεοεισερχόμενο ή μειονοτικό μέλος. Ταυτόχρονα, οι ανεπαρκώς ενσωματωμένοι μετανάστες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό βάρος για μία κοινωνία. Στη Νορβηγία, την Αυστρία και την Ελλάδα, δηλαδή τις χώρες εταίρους του έργου, πολλοί οργανισμοί και δημόσιοι φορείς εργάζονται πάνω σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής ένταξης. Ωστόσο, συχνά δεν σκέφτονται πραγματικά την κατάσταση διαβίωσης και τις πραγματικές ανησυχίες των μεταναστών (δηλαδή σε μικροεπίπεδο) και, ταυτόχρονα, δεν θεωρούν την ένταξη ως μία «αμφίδρομη διαδικασία», δηλαδή δούναι και λαβείν μεταξύ των μεταναστών και των μελών της κοινωνίας στην οποία εγκαθίστανται.

 

Για να καλύψει αυτό το κενό, το έργο MiMi αναπτύσσει μια σειρά πρακτικών οι οποίες βασίζονται στην ένταξη σε ατομικό επίπεδο καθώς και σε εκπαιδευτικό υλικό για τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τους εκπαιδευτές/καθοδηγητές, με στόχο την αλλαγή του στερεοτυπικού τρόπου σκέψης/συμπεριφοράς τους προς τους μετανάστες.

Μία διαδικασία κοινωνικής ένταξης μπορεί να ασκήσει πίεση σε ένα νεοεισερχόμενο ή μειονοτικό μέλος. Ταυτόχρονα, οι ανεπαρκώς ενσωματωμένοι μετανάστες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό βάρος για μία κοινωνία. Στη Νορβηγία, την Αυστρία και την Ελλάδα, δηλαδή τις χώρες εταίρους του έργου, πολλοί οργανισμοί και δημόσιοι φορείς εργάζονται πάνω σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής ένταξης. Ωστόσο, συχνά δεν σκέφτονται πραγματικά την κατάσταση διαβίωσης και τις πραγματικές ανησυχίες των μεταναστών (δηλαδή σε μικροεπίπεδο) και, ταυτόχρονα, δεν θεωρούν την ένταξη ως μία «αμφίδρομη διαδικασία», δηλαδή δούναι και λαβείν μεταξύ των μεταναστών και των μελών της κοινωνίας στην οποία εγκαθίστανται.

 

Για να καλύψει αυτό το κενό, το έργο MiMi αναπτύσσει μια σειρά πρακτικών οι οποίες βασίζονται στην ένταξη σε ατομικό επίπεδο καθώς και σε εκπαιδευτικό υλικό για τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τους εκπαιδευτές/καθοδηγητές, με στόχο την αλλαγή του στερεοτυπικού τρόπου σκέψης/συμπεριφοράς τους προς τους μετανάστες.